udržovateľnosť

Definícia pojmu udržovateľnosť v ekonomickom slovníku. Výraz udržovateľnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „udržovateľnosť“

Vlastnosť objektu (dopravného prostriedku) spočívajúca v spôsobilosti na predchádzanie porúch predpísanou údržbou; číselne sa vyjadruje napr. pravdepodobnosťou vykonania údržby v stanovenom čase, stredným časom údržby alebo intenzitou údržby.