Účelový úver

Definícia pojmu Účelový úver v ekonomickom slovníku. Výraz Účelový úver sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „Účelový úver“

je druh úveru, ktorý môže klient využiť iba na financovanie dopredu stanoveného konkrétneho tovaru alebo služieb. Ide napr. o nákup na splátky.