ucelený kontajnerový vlak

Definícia pojmu ucelený kontajnerový vlak v ekonomickom slovníku. Výraz ucelený kontajnerový vlak sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „ucelený kontajnerový vlak“

Kontajnerový vlak, ktorého zloženie vozňov sa nemení po sledovanej ceste z východiskovej stanice do stanice určenia.