trvalý príkaz

Definícia pojmu trvalý príkaz v ekonomickom slovníku. Výraz trvalý príkaz sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „trvalý príkaz“

Príkaz majiteľa bankového účtu pre jeho banku, aby vyplácala rovnakú sumu v pravidelných časových intervaloch tomu istému príjemcovi.