Tromfy EÚ

Definícia pojmu Tromfy EÚ v ekonomickom slovníku. Výraz Tromfy EÚ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Tromfy EÚ“

Myslí sa tým veľkosť trhu, technológia a sociálna dimenzia Únie. Pomenoval ich tak François Mitterand vo svojom prejave v EP v januári 1995 pri predstavovaní programu francúzskeho predsedníctva Rade ministrov.