trhová segmentácia

Definícia pojmu trhová segmentácia v ekonomickom slovníku. Výraz trhová segmentácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „trhová segmentácia“

Proces rozdelenia heterogénneho trhu na viacero homogénnych trhových segmentov.