Transferový agent

Definícia pojmu Transferový agent v ekonomickom slovníku. Výraz Transferový agent sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Transferový agent“

Inštitúcia (zvyčajne banka), ktorú fond poveruje, aby viedol zoznam podielnikov, registrácie vydaných a umorených cenných papierov a iných operácií s cennými papiermi fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Tranfer agent.