tradičná

Definícia pojmu tradičná v ekonomickom slovníku. Výraz tradičná sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „tradičná“

(konvenčná) nákladná doprava – Nákladná doprava, ktorá prepravuje tovar balený inak ako v štandardizovanej nakladacej jednotke a manipuluje s ním.