(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Tovar spoločenstva

Definícia pojmu Tovar spoločenstva v ekonomickom slovníku. Výraz Tovar spoločenstva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Tovar spoločenstva“

1. tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva, 2. tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia spoločenstva, prepustený do voľného obehu, 3. tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode 1. a 2. Tretie krajiny Štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.