(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

tovar

Definícia pojmu tovar v ekonomickom slovníku. Výraz tovar sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „tovar“

1. (V ekonomickom zmysle) Všetok materiál a nemateriálne veci (napr. produkty a služby), ktoré môžu byť použité na uspokojenie potrieb. 2. (Plánovanie) Produkty, ktoré sú vhodné na pohyb cez obchodný reťazec. 3. (V doprave) Celková časť nákladu, doručená zasielateľom, vrátane akéhokoľvek zariadenia, ktoré zasielateľ dodal.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.