tonáž

Definícia pojmu tonáž v ekonomickom slovníku. Výraz tonáž sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „tonáž“

1. Objem (kapacita) obchodnej lode. 2. Celková hmotnosť, alebo veľkosť nákladu vyjadrená v tonách.