tobogan

Definícia pojmu tobogan v ekonomickom slovníku. Výraz tobogan sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „tobogan“

Sklz zo žľabovitou dráhou ovinutou okolo zvislého nosného stĺpa, po ktorej sa materiál šmýka vlastnou hmotnosťou; pre väčšie predmety je žľab otvorený, pre drobnozrnné materiály uzavretý.