Time management

Definícia pojmu Time management v ekonomickom slovníku. Výraz Time management sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Time management“

Súbor metód pomáhajúcich osobnému plánovaniu a účelnému využívaniu času, teda posilnenie osobnej efektivity manažéra.