Theilov koeficient nesúladu

Definícia pojmu Theilov koeficient nesúladu v ekonomickom slovníku. Výraz Theilov koeficient nesúladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Theilov koeficient nesúladu“

Theilov koeficient nesúladu je podobnou charakteristikou presnosti resp. kvality ekonometrickej predpovede ex post ako stredná kvadratická chyba. Je nezávisý na merných jednotkách a použiteľný i ako kritérium vhodnosti modelu k predikcii a ku generovaniu bodov zvratu. Viac informácií môžete nájsť na tejto stránke.