Termínový kontrakt

Definícia pojmu Termínový kontrakt v ekonomickom slovníku. Výraz Termínový kontrakt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Termínový kontrakt“

(futures) – finančný nástroj z kategórie derivátov, zmluva zaväzujúca strany k jej zúčtovaniu v budúcnosti za dopredu dohodnutú cenu. Predmetom obchodu je kontrakt, na ktorého cenu má vplyv cena základného nástroja. Základnými nástrojmi môžu byť ekonomické hodnoty – akcie, meny, burzové indexy atď. Obchodné transakcie môžu byť vysporiadavané peňažnou formou alebo formou fyzickej dodávky základného nástroja.