termínová objednávka

Definícia pojmu termínová objednávka v ekonomickom slovníku. Výraz termínová objednávka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „termínová objednávka“

predbežná objednávka Objednávka, ktorej doručenie sa musí uskutočniť v určenom neskoršom časovom termíne.