teoretická výkonnosť korčekového rýpadla

Definícia pojmu teoretická výkonnosť korčekového rýpadla v ekonomickom slovníku. Výraz teoretická výkonnosť korčekového rýpadla sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „teoretická výkonnosť korčekového rýpadla“

Výkonnosť určujúca teoretické objemové množstvo nakyprenej (rozpojenej) horniny; je nezávislá od geomechanických, najmä pevnostných vlastností rozpájaných hornín, avšak závisí od technických parametrov dobývacieho stroja; je daná súčinom menovitého objemu výsypu a počtu výsypov za hodinu pri vypočítanej špecifickej rypnej sile; rovná sa tiež súčinu stredných hodnôt hĺbky a šírky triesky a počtu výsypov za hodinu.