technika platby / payment mode

Definícia pojmu technika platby / payment mode v ekonomickom slovníku. Výraz technika platby / payment mode sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „technika platby / payment mode“

Časové vymedzenie platby (platenie dopredu, okamžité platenie alebo platba poštou). – PAYMENT MODE – – The time dimension of payment (prepayment, immediately payment or post payment).