ťažný prostriedok dopravného zariadenia

Definícia pojmu ťažný prostriedok dopravného zariadenia v ekonomickom slovníku. Výraz ťažný prostriedok dopravného zariadenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „ťažný prostriedok dopravného zariadenia“

Pohyblivá časť dopravného zariadenia prenášajúca hnaciu silu z hnacej jednotky na unášací prostriedok.