tanierový dopravník

Definícia pojmu tanierový dopravník v ekonomickom slovníku. Výraz tanierový dopravník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „tanierový dopravník“

Dopravník z vodorovných plných hladkých kotúč otáčajúcich sa okolo zvislej osi, používa ako spájací dopravný prostriedok medzi dvoma pásovými dopravníkmi na kusový materiál.