systémový prístup

Definícia pojmu systémový prístup v ekonomickom slovníku. Výraz systémový prístup sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „systémový prístup“

Dialektický spôsob myslenia, spočívajúci v celostnom a komplexnom prístupe chápania a riešenia problémov, snažiaci sa o zachytenie všetkých vonkajších a vnútorných súvislostí, je vhodný na riešenie zložitých problémov v rozsiahlych objektoch.