systém úhrady pohľadávok pri leteckej doprave nákladu

Definícia pojmu systém úhrady pohľadávok pri leteckej doprave nákladu v ekonomickom slovníku. Výraz systém úhrady pohľadávok pri leteckej doprave nákladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „systém úhrady pohľadávok pri leteckej doprave nákladu“

Systém vyúčtovania a úhrady pohľadávok medzi CASS leteckou dopravnou spoločnosťou, faktúrujúcimi stranami a zúčastnenými stranami na jednej strane a nimi určeným IATA sprostredkovateľom prepravy nákladu na druhej strane.