Systém manažérstva kvality

Definícia pojmu Systém manažérstva kvality v ekonomickom slovníku. Výraz Systém manažérstva kvality sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Manažment.

Definícia výrazu „Systém manažérstva kvality“

Systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2000 je systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, pri splnení požiadaviek definovaných touto medzinárodnou normou.

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán.