Syntéza

Definícia pojmu Syntéza v ekonomickom slovníku. Výraz Syntéza sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Syntéza“

Umožňuje spoznať skúmaný jav ako celok skladbou jeho prvkov, odhalením jeho štruktúry, vzájomných väzieb a procesov prebiehajúcich medzi jeho stránkami,