symbol čiarového kódu

Definícia pojmu symbol čiarového kódu v ekonomickom slovníku. Výraz symbol čiarového kódu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „symbol čiarového kódu“

Kombinácia znakov, ktoré vyžaduje určité symbolické vyjadrenie vrátane znakov na začiatku a na konci, tichých zón, znakov pre údaje a kontrolných znakov, ktoré takto dohromady vytvárajú komplexne snímateľný celok.