Sústredné kruhy

Definícia pojmu Sústredné kruhy v ekonomickom slovníku. Výraz Sústredné kruhy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Sústredné kruhy“

Myšlienka sústredných kruhov sa najčastejšie používa ako model pre ďalší vývoj Európy. EÚ predstavuje centrálne jadro, členovia EHP predstavujú druhý kruh, európske štáty s asociačnými dohodami sú v treťom kruhu a občas sa hovorí aj o štvrtom kruhu, ktorý pozostáva z krajín bývalého východného bloku.