surovina

Definícia pojmu surovina v ekonomickom slovníku. Výraz surovina sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „surovina“

Materiál ktorý stráca svoju identitu počas výrobného procesu. Napríklad: rudný a zlievárenský alebo lisovaný granulát.