sumarizovaný zoznam materiálu

Definícia pojmu sumarizovaný zoznam materiálu v ekonomickom slovníku. Výraz sumarizovaný zoznam materiálu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „sumarizovaný zoznam materiálu“

Forma viac úrovňového zoznamu materiálu, ktorá obsahuje všetky časti a ich množstvá požadované pre danú štruktúru výrobku. Na rozdiel od účelového zoznamu tento neobsahuje jednotlivé úrovne výroby a obsahuje každý komponent iba jeden raz s celkovým množstvom potrebným na jeho použitie.