súčiniteľ využitia jázd

Definícia pojmu súčiniteľ využitia jázd v ekonomickom slovníku. Výraz súčiniteľ využitia jázd sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „súčiniteľ využitia jázd“

Pomer počtu kilometrov prejdených s nákladom alebo cestujúcimi k celkovému počtu prejdených kilometrov; v pravidelnej hromadnej osobnej doprave pomer počtu kilometrov prejdených na linkách k celkovému počtu prejdených kilometrov.