subkultúra

Definícia pojmu subkultúra v ekonomickom slovníku. Výraz subkultúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Makroekonómia.

Definícia výrazu „subkultúra“

skupina ľudí, ktorí zdieľajú určitý hodnotový systém založený na spoločných životných skúsenostiach a situáciách; sú charakterizované národnosťou, náboženstvom, rasovým pôvodom a geografickou oblasťou, kde žijú; produkty šité na mieru; v rámci veľkej subkultúry sa vyskytuje ďalších niekoľko malých subkultúr.