Štyri slobody

Definícia pojmu Štyri slobody v ekonomickom slovníku. Výraz Štyri slobody sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Štyri slobody“

Ide o voľný pohyb ľudí, tovarov, služieb a kapitálu. Zaviedli sa spolu s jednotným trhom. Voľný pohyb ľudí znamená odstránenie kontrol na hraniciach, posilnenie vonkajšej kontroly, zosúladenie zákonov o azyle, zbraniach, drogách a vstupe a napokon slobodnú voľbu pracovnej činnosti a miesta pobytu pre občanov Únie. Voľný pohyb tovarov znamená zánik kontrol na hraniciach, zosúladenie daní a vzájomné uznávanie noriem a predpisov. Voľný pohyb služieb predstavuje liberalizáciu všetkých služieb, zosúladenie dozoru nad bankami a poisťovňami a otvorenie prepravných a telekomunikačných trhov. Voľný pohyb kapitálu prináša väčšiu slobodu pohybu pre peňažné a kapitálové transfery, kroky smerom k jednotnému trhu pre finančné služby a liberalizáciu obchodu s cennými papiermi.