študijný program

Definícia pojmu študijný program v ekonomickom slovníku. Výraz študijný program sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študijný program“

Študijný program je súbor študijných predmetov a súbor pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto predmetov umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.