študijný predmet

Definícia pojmu študijný predmet v ekonomickom slovníku. Výraz študijný predmet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študijný predmet“

Študijný program sa člení na jednotlivé študijné predmety. Podľa záväznosti ich absolvovania sa delia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Podľa nadväznosti môžu byť študijné predmety podmienené absolvovaním iných študijných predmetov, alebo bez toho, že by na seba nadväzovali.