študijný poradca

Definícia pojmu študijný poradca v ekonomickom slovníku. Výraz študijný poradca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študijný poradca“

Študijného poradcu na fakulte vymenúva dekan z radov vysokoškolských učiteľov. Jeho úlohou je pomôcť študentom pri zostavovaní študijného plánu.