študijný plán

Definícia pojmu študijný plán v ekonomickom slovníku. Výraz študijný plán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študijný plán“

Študent si na základe pravidiel obsiahnutých v študijnom programe a rešpektujúc študijný poriadok zostavuje sám, resp. v spolupráci so študijným poradcom, svoj individuálny študijný plán.