študentská anketa

Definícia pojmu študentská anketa v ekonomickom slovníku. Výraz študentská anketa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študentská anketa“

Podľa zákona má študent právo aspoň raz ročne sa vyjadriť o kvalite výučby a o učiteľoch formou anonymného dotazníka.