Stredná kvadratická chyba

Definícia pojmu Stredná kvadratická chyba v ekonomickom slovníku. Výraz Stredná kvadratická chyba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Stredná kvadratická chyba“

Stredná kvadratická chyba je mierou odchýlky postupnosti predikovaných hodnôt endogénnej premennej od skutočnej trajektórie jej hodnôt v priebehu celého horizontu v dĺžke období. Jeho veľkosť pre rôzne premenné posudzujeme v percentách.