Strangle

Definícia pojmu Strangle v ekonomickom slovníku. Výraz Strangle sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Strangle“

Opčná stratégia, súčasný nákup alebo predaj rovnakého poctu kúpnych a predajných opcií na to isté podkladové aktívum, s rovnakým dátumom expirácie ale s rozličnými realizačnými cenami.