Stop-Loss

Definícia pojmu Stop-Loss v ekonomickom slovníku. Výraz Stop-Loss sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Stop-Loss“

(S/L) – Príkaz slúžiaci na obmedzenie výšky straty, ktorý zadá investor dílerovi, keď sa kurz vyvíja v jeho neprospech. Napríklad ak investor kúpi 1 milión USD za SKK kurzom 41, 500 SKK/1 USD, tak v prípade posilnenia slovenskej koruny zadá dílerovi príkaz S/L na úrovni 41, 350 SKK/1 USD, aby tak ohraničil svoju stratu na 150 000 SKK.