stohovacie časti

Definícia pojmu stohovacie časti v ekonomickom slovníku. Výraz stohovacie časti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „stohovacie časti“

Časti prepravného prostriedku umožňujúce stohovanie a zabezpečujúce nastohovaný prepravný prostriedok proti bočnému posunutiu.