Sťažnosť

Definícia pojmu Sťažnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Sťažnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Sťažnosť“

Vyjadrenie nespokojnosti s výrobkom/službou, často vo forme listu, adresovaného predávajúcemu alebo finančnej inštitúcii, ktorý dokumentuje problémy a uvádza požadované riešenie.