Sťaženie spoločenského uplatnenia

Definícia pojmu Sťaženie spoločenského uplatnenia v ekonomickom slovníku. Výraz Sťaženie spoločenského uplatnenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Sťaženie spoločenského uplatnenia“

Krátka definícia: Sťaženie spoločenského uplatnenia je v zmysle § 2 ods. 2 z. č. 437/2004 Z. z. stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Definícia podľa zákona: Sťaženie spoločenského uplatnenia je v zmysle § 2 ods. 2 z. č. 437/2004 Z. z. stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.