Štatistické riadenie procesu SPC

Definícia pojmu Štatistické riadenie procesu SPC v ekonomickom slovníku. Výraz Štatistické riadenie procesu SPC sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Štatistické riadenie procesu SPC“

Používaná štatistická technika, ako sú regulačné diagramy pre analyzovanie procesu alebo jeho výstupov pre vykonanie príslušných opatrení, aby sa dosiahol a udržal stav štatistickej kontroly a zvýšila sa kapacita procesu.