Štatistická klasifikácia ekonomických činností, ŠKEČ

Definícia pojmu Štatistická klasifikácia ekonomických činností, ŠKEČ v ekonomickom slovníku. Výraz Štatistická klasifikácia ekonomických činností, ŠKEČ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Štatistická klasifikácia ekonomických činností, ŠKEČ“

Číselník štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktorý obsahuje zoznam pracovných činností, ktoré sú vykonávané tak kolektívom ako aj individuálnymi subjektmi korešpondujúci s klasifikáciou ekonomických činností EU NACE.