Štatistická klasifikácia ekonomických činností

Definícia pojmu Štatistická klasifikácia ekonomických činností v ekonomickom slovníku. Výraz Štatistická klasifikácia ekonomických činností sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy.

Definícia výrazu „Štatistická klasifikácia ekonomických činností“

(ďalej aj ŠKEČ) – číselník štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktorý obsahuje zoznam pracovných činností, ktoré sú vykonávané tak kolektívom ako aj individuálnymi subjektmi korešpondujúci s klasifikáciou ekonomických činností EU NACE;