Start-up

Definícia pojmu Start-up v ekonomickom slovníku. Výraz Start-up sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Start-up“

Slovom start-up sa označujú organizácie, ktoré sú práve v štádiu založenia za účelom zavedenia nového výrobku (služby) alebo marketingu. Typickým príkladom start-up sú tzv. nové technologicky založené firmy, v ktorých jadrom činnosti je vývoj, marketing alebo využívanie techniky, príp. technológie. Dôraz v tomto type firiem nie je v novosti ako takej, ale na jej správaní sa pri využívaní technických a technologických noviniek. Financovanie start-up firiem sa často opiera o rizikový kapitál.