štandardizácia

Definícia pojmu štandardizácia v ekonomickom slovníku. Výraz štandardizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba, Manažment výroby.

Definícia výrazu „štandardizácia“

Činnosť stanovujúca podmienky pre spoločné, alebo opakované využívanie, s ohľadom na aktuálne a možné problémy, zacielená na dosiahnutie optimálnej úrovne objednávky v danom kontexte. Poznámky: 1. Najmä činnosť obsahujúca procesy formulácie, vydania a zavedenia noriem. 2. Dôležité výhody štandardizácie sú vylepšenie vhodnosti výrobkov, procesov a služieb pre ich zamýšľané ciele, prevencia pred obchodnými prekážkami a umožnenie technickej kooperácie.

Zredukovanie komplexnosti produktov.