sprievodka

Definícia pojmu sprievodka v ekonomickom slovníku. Výraz sprievodka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „sprievodka“

(pri poštových balíkoch) – Doklad, ktorý sprevádza poštou odoslaný balík v súlade s dohodou, týkajúcou sa poštových balíkov.