Spread

Definícia pojmu Spread v ekonomickom slovníku. Výraz Spread sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Investovanie.

Definícia výrazu „Spread“

Na devízovom trhu rozpätie medzi nákupným (bid) kurzom a predajným (offer) kurzom. Jeho veľkosť je individuálna pri každom výmennom kurze. Čím je spread užší, tým je trh likvidnejší. Na peňažnom trhu rozpätie medzi nákupnou a predajnou sadzbou.

(cenové rozpätie) – rozdiel medzi kúpnymi a predajnými cenami.