správanie systému

Definícia pojmu správanie systému v ekonomickom slovníku. Výraz správanie systému sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „správanie systému“

Spôsob realizácie cieľov systému, resp. spôsob reakcie systému na podnety, môže byť: – náhodné (spôsobené podnetmi, ktoré možno merať len štatistickým šetrením), – determinované (reakcia systému je jednoznačne určená len stavom systému a podnetmi na vstupných systémoch v súčasnom okamžiku- t. j. funkcionálne správanie systému, alebo aj postupnosti minulých stavov a podnetov, t. j. dynamické správanie systému), – adaptívne (systém sa prispôsobuje parametrom, resp. hodnotám parametrov vonkajších väzieb), – nezávislé na parametroch vonkajších väzieb systému.